SUNDOM BÅT OCH
FARLEDSKLUBB r.f.

Säsongsöppning 28.5.2024 i Kronvik båthamn

Traditionsenlig säsongsöppning ordnas i hamnen i Kronvik den 28.5.2024 kl. 17:00-19:00. Det blir Kaffeservering och korvgrillning, flagghissning samt erbjuds möjlighet att få sin båt besiktigad. Besiktningsmän:Björn Norrgård                                050...

Årsmöte 17.3

Medlemmarna inbjudes till ordinarie årsmöte 17 mars kl. 18. Plats Sundom UF.Stadgeenliga ärenden samt Kaffeservering. Välkommen! Sundom Båt och Farledsklubb r.f. Styrelsen

Vinterförvaring

Har ni eller önskar ni förvara er båt på hamnområdet i vinter? Vänligen kom ihåg att meddela till adressen hamnen@sbfk.fi senast den sista dagen i November. Vinterförvaringen är avgiftsbelagd. OBS! Båtar eller annan utrustning som olovligt vinterförvaras på...

Hamntalko

Talko i Kronvik båthamn Tisdag 22.8.2023 kl 17:30. Mål:•    Trimning av gräsInbjudan har skickats till båtplatsinnehavare vid E-bryggan, men såklart är även övriga välkomna. Vi bjuder på korv och dricka.

Hamntalko

Välkommen på talko till Kronvikbåthamn Tisdag 13.6.2023 kl 17:30. Mål: Röjning av buskar, sly och mindre träd och grässtädning av skräp och bråteannat.. Redskap / verktyg som kan komma användning: Röjsåg, motorsåg, trimmerAnnat ...

Årsmöte 2023

Välkommen på ordinarie årsmöte 12.3.2022 kl 18:30 i Sundom UF. Stadgenliga ärenden. Kaffe servering. Välkommen,Styrelsen

Säsongsöppning 2022

Välkommen på säsongsöppning tisdag 31.5.2022 kl. 17:00-19:00, i Klubbhamnen i Kronvik. Det blir flagghissning och kaffeservering. Samtidigt finns möjlighet för båtbesiktning. Besiktningsavgifter: Överbyggd båt: grundbesiktning 25 €, årsbesiktning 20 € Öppen båt:...

Årsmöte 2022

Medlemmar inbjudes till ordinarie årsmöte 7.3.2022 kl 18:30 i Sundom UF. Även möjlighet att delta via MS Teams. Medlemmar kan begära länken per epost till info@sbfk.fi. Stadgenliga ärenden. Kaffe servering. Välkommen,Styrelsen

Hösttalko

Tisdag 24.8.2021 17:30. Mål: Trimning av sly, grässtädningannat.. Redskap / verktyg som kan komma väl till pass: Trimmer Detta meddelande har skickats till båtplatsinnehavare vid E/F/G-bryggan, men såklart är alla välkomna. Vi bjuder på korv och dricka. Tehtäviä:...

Sommartalko

Tisdag 15.6.2021 kl 18:00. Mål: Trimning av sly, gräsfixa gropar / ojämnheter i parkeringenstädningannat.. Redskap / verktyg som kan komma väl till pass: TrimmerSpade, krattaAnnat ... Detta meddelande har skickats till båtplatsinnehavare vid C-bryggan, men såklart är...