Säsongsöppning 28.5.2024 i Kronvik båthamn

Traditionsenlig säsongsöppning ordnas i hamnen i Kronvik den 28.5.2024 kl. 17:00-19:00. Det blir Kaffeservering och korvgrillning, flagghissning samt erbjuds möjlighet att få sin båt besiktigad. Besiktningsmän:Björn Norrgård                                050...

Årsmöte 17.3

Medlemmarna inbjudes till ordinarie årsmöte 17 mars kl. 18. Plats Sundom UF.Stadgeenliga ärenden samt Kaffeservering. Välkommen! Sundom Båt och Farledsklubb r.f. Styrelsen

Vinterförvaring

Har ni eller önskar ni förvara er båt på hamnområdet i vinter? Vänligen kom ihåg att meddela till adressen hamnen@sbfk.fi senast den sista dagen i November. Vinterförvaringen är avgiftsbelagd. OBS! Båtar eller annan utrustning som olovligt vinterförvaras på...

Årsmöte 2023

Välkommen på ordinarie årsmöte 12.3.2022 kl 18:30 i Sundom UF. Stadgenliga ärenden. Kaffe servering. Välkommen,Styrelsen

Säsongsöppning 2022

Välkommen på säsongsöppning tisdag 31.5.2022 kl. 17:00-19:00, i Klubbhamnen i Kronvik. Det blir flagghissning och kaffeservering. Samtidigt finns möjlighet för båtbesiktning. Besiktningsavgifter: Överbyggd båt: grundbesiktning 25 €, årsbesiktning 20 € Öppen båt:...

Årsmöte 2022

Medlemmar inbjudes till ordinarie årsmöte 7.3.2022 kl 18:30 i Sundom UF. Även möjlighet att delta via MS Teams. Medlemmar kan begära länken per epost till info@sbfk.fi. Stadgenliga ärenden. Kaffe servering. Välkommen,Styrelsen