Välkommen på ordinarie årsmöte 12.3.2022 kl 18:30 i Sundom UF.

Stadgenliga ärenden. Kaffe servering.

Välkommen,
Styrelsen