Besiktning av båtar

På grund av den rådande situationen med Corona kommer vi i år inte att ordna någon officiell säsongsöppning. Däremot en mindre tillställning där det finns det möjlighet att få sin båt besiktigad den 2.6.2021 kl. 17-19. Välkomna! Styrelsen

Vårtalko

Tisdag 18.5.2021 17:30.Kallelse för A-Bryggan har skickats ut, övriga får förståss gärna delta. Huvudsakligen slyröjning, flisning, krattning, städning osv, flytta båtkärror. Röjsåg, motorsåg, spade, kratta, mönkijä, traktor kan vara till hjälp....