På grund av den rådande situationen med Corona kommer vi i år inte att ordna någon officiell säsongsöppning.
Däremot en mindre tillställning där det finns det möjlighet att få sin båt besiktigad den 2.6.2021 kl. 17-19.

Välkomna!
Styrelsen