Medlemskap

Farledsunderhållet i vår skärgård baserar sig fullständigt på medlemsintäkter.
Tack vare detta har vi möjlighet att upprätthålla tryggare farleder i vår steniga skärgård.

För en båtplats i klubbhamnen i Kronvik krävs ett aktivt medlemsskap i Sundom Båt och Farledsklubb r.f.

 

 

Om du önskar ansöka om medlemskap, tveka inte att ta kontakt: info@sbfk.fi