SUNDOM BÅT OCH FARLEDSKLUBB

Sundom Båt och Farledsklubb r.f. är en ideell förening som grundades 22 november 1966.
Föreningen är en intresseorganisation för båtägare och sjöfarare i Sundom med omnejd och har idag över 500 medlemmar. Föreningens mål är att verka för att man tryggt skall kunna röra sig på sjön i Sundom skärgård men också i vattenområden runtomkring. Till verksamheten hör att planera, bygga och underhålla småbåtsfarleder, framställa båtsjökort, utföra lagstadgade och frivilliga båtbesiktningar samt upprätthålla småbåtshamnen i Kronvik som är föreningens hemmahamn.

Farleder

Sundom Båt och Farledsklubb r.f. underhåller idag 88 km farled där 481 remmare är utplacerade.
Farlederna är märkta enligt kardinalsystemet.
Remmarna är 50 eller 85 mm i diameter.

Linjetavlor, oftast triangelformade, finns även i några farleder.
I farleder med längre sträckning är linjetavlorna utrustade med blinkande ljus.

km farled

remmare

Farledsunderhåll

Varje år är det en del märken som flyttas eller förstörs, speciellt efter vintern. Vissa ställen, speciellt längre ut är det mera utsatt för isläget. Så fort som vädret bara tillåter kontrolleras alla farleder och korrigeras. Det kan ta nån tid innan allt har kontrollerats, så det löns att röra sig med varsamhet tidigt på våren. 

Upphittade sjömärken samt sjömärken som fattas eller är trasiga bör meddelas till de farledsansvariga eller till info@sbfk.fi.  

Farledsansvaret inom Sundom Båt och Farledsklubb r.f.:s ansvarsområde är indelat i fyra zoner.

Vad gäller större farleder, såsom den märkt i grönt t.ex., kan fel i dessa rapporteras direkt via Trafikledsverket, eftersom dessa ofta sköts av andra aktörer.

Sjökort

Sundom Båt och Farledsklubb har sedan 70-talet gett ut tryckta sjökort i storleken A3. Under årens lopp har sjökortet utvidgats till att omfatta även småbåtsfarleder utanför Sundom så att det idag finns tre olika båtkort, från Närpes i söder till Munsala i norr. I sjökorten finns båtfarleder och sjömärken inritade enligt de uppgifter som båtklubbarna angett. Sjökorten rättas då tryckning av ny upplaga görs.

Sjökorten kan köpas bl.a. från båttillbehörsaffärer, bokhandel, nejdens båtklubbar eller direkt från Sundom Båt och Farledsklubb.
För beställning, kontakta Mats Häggkvist.

Sjökortet Korsnäs – Vasa fick sig en uppdatering 2019 och finns till salu vid bland annat K-Market i Sundom, Fantoy och Mr.Motors.

Båtbesiktningar

Täckt båt

Grund besiktning 25 €
Årsbesiktning 20 €

Öppen båt

Grund besiktning 20 €
Årsbesiktning 15 €

 

Övrig försäljning

 

Vimplar & flaggor

Obs! Rätt att bära flagga med klubbens heraldiska tecken gäller endast medlemmar, vars båt är besiktigad. Mer info på Segling och Båtsport Finlands hemsida.
SBFK vimpel 26×50 20 €
SBFK flagga 72x44cm 30 €
SBFK flagga 90x55cm 40 €

Sjökort

Korsnäs – Vasa (2019) 49 €
Gerby – Replot (2023) Nyhet! 49 €
Petsmo – Munsala (2013) 29 €

 

Verksamhetsberättelse

2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023