Hamnområdet

Klubbhamnen finns i Kronvik på det gamla sågområdet.

På hamnområdet gäller fri parkering, men vänligen lämna släpvagnar och trailers på asfaltsplan.

Det finns container för brännbart avfall och en för metall. Lämna inte säckar bredvid. Övrigt avfall såsom kylskåp, möbler och problemavfall hör inte hemma här, utan bör tas om hand av det egna hushållet.

Karta

SBFK klubbhamn - foto: Niklas Falk
SBFK klubbhamn - foto: Niklas Falk

Grinden

Telefonnumret till grinden i hamnen är: 040 4814308
Grinden öppnas med telefonsamtal stängs automatiskt efter en stund.
Endast behöriga nummer kan användas.

Behörighet har endast tilldelats personer med båtplats, vinterförvaring, räddningsverket samt liknande aktörer som behöver åtkomst.
Detta för att minimera trafiken i hamnområdet och för att trygga båtplatsinnehavarna.

Båtplatser

Bryggplatserna indelas i tre kategorier:

  • Landfast brygga med akterboj
  • Flytbrygga med akterboj
  • Flytbrygga med bommar

Bryggplatser kan hyras för ett år i gången av båtklubbens medlemmar. 

Vinterförvaring

På asfaltsplan finns möjlighet till vinterförvaring av båtar. Notera att dock endast båtar och inget annat. Området är uppmärkt med numrerade rutor. Båtarna bör så gott som möjligt hålla sig inom utsatta platser, och bör vara uppmärkta med namn och telefonnummer, eller båtplats. 

Vänligen kom ihåg att meddela om vinterförvaring till adressen hamnen@sbfk.fi senast den sista dagen i November! 

Egendom som olovligt förvaras på hamnområdet är strikt förbjudet och Sundom Båt och Farledsklubb r.f. förbehåller sig rätten att avlägsna dessa vid behov.  

  • Vinterförvaringsplatser 1 – 26: 3m breda.
  • Vinterförvaringsplatser 27 – 50: 2,6m breda.

Då seglationssäsongen inletts (dock senast efter den 1 Juli ), får båt förvaras på asfaltplanen endast med särskilt beviljat tillstånd. Härom bör anhållas av hamnkaptenen eller av styrelsen. Förvaring av båtkärror är tillåtet.

 

Ordningsregler

På hamnområdet gäller ordningsregler vilka fastställdes på Årsmötet 2013.

Svenska

Finska 

Kontakt

Förfrågningar om bryggplats till hamnkapten:
Björn Martin 
Hamnkapten
040 619 4848
hamnen@sbfk.fi 

Om något är trasigt och behöver repareras kan detta meddelas till:
Janne Lund 
Hamnanvsvarig
050 575 1166
lundjannes@gmail.com 

Priser relaterat till hamnverksamheten

 

 

235 cm
245 cm
250 cm
260 cm
300 cm
330 cm
150 € / år
150 € / år
160 € / år
160 € / år
185 € / år
205 € / år

110 € / år

 

Asfaltsplan
Snickeri *
50 € / år
15 € / m / år

 

* Notera: snickeriet ej längre i speciellt gott skick. Förvaring här avrådes.  

25 € / år