Årsmöte 17.3

Medlemmarna inbjudes till ordinarie årsmöte 17 mars kl. 18. Plats Sundom UF.Stadgeenliga ärenden samt Kaffeservering. Välkommen! Sundom Båt och Farledsklubb r.f. Styrelsen

Vinterförvaring

Har ni eller önskar ni förvara er båt på hamnområdet i vinter? Vänligen kom ihåg att meddela till adressen hamnen@sbfk.fi senast den sista dagen i November. Vinterförvaringen är avgiftsbelagd. OBS! Båtar eller annan utrustning som olovligt vinterförvaras på...

Hamntalko

Talko i Kronvik båthamn Tisdag 22.8.2023 kl 17:30. Mål:•    Trimning av gräsInbjudan har skickats till båtplatsinnehavare vid E-bryggan, men såklart är även övriga välkomna. Vi bjuder på korv och dricka.

Hamntalko

Välkommen på talko till Kronvikbåthamn Tisdag 13.6.2023 kl 17:30. Mål: Röjning av buskar, sly och mindre träd och grässtädning av skräp och bråteannat.. Redskap / verktyg som kan komma användning: Röjsåg, motorsåg, trimmerAnnat...

Årsmöte 2023

Välkommen på ordinarie årsmöte 12.3.2022 kl 18:30 i Sundom UF. Stadgenliga ärenden. Kaffe servering. Välkommen,Styrelsen