Medlemmarna inbjudes till ordinarie årsmöte 17 mars kl. 18.

Plats Sundom UF.
Stadgeenliga ärenden samt Kaffeservering.

Välkommen!

Sundom Båt och Farledsklubb r.f. Styrelsen