Välkommen på talko till Kronvikbåthamn Tisdag 13.6.2023 kl 17:30.

Mål:

  • Röjning av buskar, sly och mindre träd och gräs
  • städning av skräp och bråte
  • annat..

Redskap / verktyg som kan komma användning:

  • Röjsåg, motorsåg, trimmer
  • Annat …