Har ni eller önskar ni förvara er båt på hamnområdet i vinter? Vänligen kom ihåg att meddela till adressen hamnen@sbfk.fi senast den sista dagen i November. Vinterförvaringen är avgiftsbelagd.

OBS! Båtar eller annan utrustning som olovligt vinterförvaras på hamnområdet kommer att förflyttas utanför grinden med start från och med första December. Mera information finns på adressen: www.sbfk.fi/klubbhamnen