Tisdag 18.5.2021 17:30.
Kallelse för A-Bryggan har skickats ut, övriga får förståss gärna delta. Huvudsakligen slyröjning, flisning, krattning, städning osv, flytta båtkärror. Röjsåg, motorsåg, spade, kratta, mönkijä, traktor kan vara till hjälp.

Väklomna