Välkommen på säsongsöppning tisdag 31.5.2022 kl. 17:00-19:00, i Klubbhamnen i Kronvik.

Det blir flagghissning och kaffeservering. Samtidigt finns möjlighet för båtbesiktning.

Besiktningsavgifter:
Överbyggd båt: grundbesiktning 25 €, årsbesiktning 20 €
Öppen båt: grundbesiktning 20 €, årsbesiktning 15 €

Ta med jämna pengar till besiktningen som skall betalas kontant!
Om besiktning äger rum vid annan tidpunkt/plats än den utnämnda dagen skall kilometerersättning erläggas till besiktningsmannen.

Besiktningsmännens kontaktuppgifter finns här.