Traditionsenlig säsongsöppning ordnas i hamnen i Kronvik den 28.5.2024 kl. 17:00-19:00. Det blir Kaffeservering och korvgrillning, flagghissning samt erbjuds möjlighet att få sin båt besiktigad.

Besiktningsmän:
Björn Norrgård                                050 0660609     
Nils Bergman                                   050 5178579     
Mats Häggkvist                                050 0167445     
Thomas Sundholm                          041 4473818

Besiktningsavgifter:
Överbyggd båt: grundbesiktning 25 €, årsbesiktning 20 €
Öppen båt: grundbesiktning 20 €, årsbesiktning 15 €

Ta med jämna pengar till besiktningen som skall betalas kontant! Om besiktning äger rum vid annan tidpunkt/plats än den utnämnda dagen skall kilometerersättning erläggas till besiktningsmannen.

Har du radar i båten så måste du ha radio-tillstånd för denna.