Medlemmar inbjudes till ordinarie årsmöte 7.3.2022 kl 18:30 i Sundom UF.

Även möjlighet att delta via MS Teams. Medlemmar kan begära länken per epost till info@sbfk.fi.

Stadgenliga ärenden. Kaffe servering.

Välkommen,
Styrelsen