Uppdatering av hastighetsbegränsningar på 7 km/h (3,7 knop) vid följande ställen.