SBFK AKTUELLT VERKSAMHET MEDLEMSINFO BÅTHAMNEN KONTAKT LOGGBOK LÄNKAR
SJÖVÄDERFARLEDER

Farlederna i Sundom skärgård är märkta enligt kardinalsystemet.
Remmarna är 50 eller 85 mm i diameter.
Båtklubben underhåller idag 88 km farled där 481 remmare är utplacerade.

Linjetavlor, oftast triangelformade, finns även i några farleder. I farleder med längre sträckning är linjetavlorna utrustade med blinkande ljus.Remmare med 85 mm diameter

Kardinalremmarsystemet


SJÖKORT

Sundom Båt och Farledsklubb har sedan 70-talet gett ut tryckta sjökort i storleken A3. Under årens lopp har sjökortet utvidgats till att omfatta även småbåtsfarleder utanför Sundom så att det idag finns tre olika båtkort, från Närpes i söder till Munsala i norr. I sjökorten finns båtfarleder och sjömärken inritade enligt de uppgifter som båtklubbarna angett. Sjökorten rättas då tryckning av ny upplaga görs.

Sjökorten kan köpas bl.a. från båttillbehörsaffärer, bokhandel, nejdens båtklubbar eller direkt från Sundom Båt och Farledsklubb.
För beställning, kontakta Mats Häggqvist 0500-167 445.


Sundom Båt och Farledskubbs båtsjökort från -91
 
Sundom Båt och Farledskubbs båtsjökort från -12

Sundom Båt och Farledsklubb - Långmossvägen 31 C - 65410 Sundom