SBFK AKTUELLT VERKSAMHET MEDLEMSINFO BÅTHAMNEN KONTAKT LOGGBOK LÄNKAR
SJÖVÄDER

VINDSTYRKAN
VID BREDSKÄRHAVSVATTENSTÅNDET
I VASA

SUNDOM BÅT OCH FARLEDSKLUBB

Sundom Båt och Farledsklubb r.f. är en ideell förening som grundades 22 november 1966.
Föreningen är en intresseorganisation för båtägare och sjöfarare i Sundom med omnejd och har idag över 500 medlemmar. Föreningens mål är att verka för att man tryggt skall kunna röra sig på sjön i Sundom skärgård men också i vattenområden runtomkring. Till verksamheten hör att planera, bygga och underhålla småbåtsfarleder, framställa båtsjökort, utföra lagstadgade och frivilliga båtbesiktningar samt upprätthålla småbåtshamnen i Kronvik som är föreningens hemmahamn.

Verksamhetsberättelse 2012
Verksamhetsberättelse 2013
Verksamhetsberättelse 2014
Verksamhetsberättelse 2015
Verksamhetsberättelse 2016
Verksamhetsberättelse 2017
Besökare:
Sundom Båt och Farledsklubb - Långmossvägen 31 C - 65410 Sundom